Sporządzanie sprawozdań finansowych i rocznych zeznań podatkowych

dokumenty, długopis i kalkulator

Sporządzamy sprawozdania finansowe i roczne zeznania podatkowe. Dzięki takiej dokumentacji przedsiębiorcy mogą dokładnie przeanalizować roczną działalność firmy i wyciągnąć wnioski niezbędne do podejmowania dalszych decyzji biznesowych. Sprawozdania zatwierdzone przez walne zgromadzenia dostarczamy później do odpowiednich instytucji. W większości przedsiębiorstw jest to KRS, a w przypadku podatników CIT – Szef KAS. Warto podkreślić w tym miejscu, iż obowiązek przedstawienia rocznego sprawozdania spoczywa na firmach, których przychód w danym roku obrotowym przekroczył poziom 2 000 000 euro. W pozostałych przypadkach sporządzamy stosowne oświadczenia pozwalające znieść obowiązek składania rozliczenia.

Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe?

Każde sprawozdanie finansowe powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz opcjonalnie dodatkowych informacji, kluczowych z punktu widzenia prowadzenia firmy. Odpowiednio przygotowana dokumentacja to podsumowanie aktywów i pasywów oraz przychodów i wydatków. Warto jednak podkreślić, iż w przypadku niektórych branż zakres sprawozdania należy nieco rozszerzyć. Dodatkowe elementy to m.in. zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych. Z tego też względu każdą sytuację rozpatrujemy w pełni indywidualnie i proponujemy najlepsze rozwiązania dopasowane do rzeczywistych wymagań przedsiębiorstwa.