Prowadzenie ksiąg handlowych

kalkulator

Na rzecz naszych klientów prowadzimy księgi handlowe, które są obowiązkowe w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o pełną księgowość. Na taki system rozliczania muszą przejść wszyscy właściciele firm, którzy w danym roku rozliczeniowym przekroczyli poziom przychodów w wysokości 2 000 000 euro netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. W księgach handlowych odnotowujemy wszystkie operacje gospodarcze, przeprowadzone w ramach prowadzenia działalności. Właściwie opracowane zestawienie pozwala podsumować aktualną kondycję firmy, co jest niezwykle przydatne podczas podejmowania kluczowych decyzji biznesowych w przyszłości.

Co zawierają księgi handlowe?

Księgi handlowe składają się z pięciu najważniejszych składowych – dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, bilansu miesięcznego i inwentarza. Wszystkie operacje gospodarcze zapisujemy w dzienniku w porządku chronologicznym oraz w księdze głównej, w porządku systematycznym. Księgi pomocnicze służą zaś do zapisywania szczegółowych informacji dotyczących podjętych działań finansowych, które zostały odnotowane w dwóch ww. elementach. Bilans miesięczny stanowi z kolei pewnego rodzaju podsumowanie treści zawartych w dzienniku i księdze głównej, dzięki któremu można sprawdzić poprawność wszystkich zapisów. Inwentarz jest natomiast wykazem aktywów i pasywów, będących własnością firmy, który powstaje w trakcie inwentaryzacji.