Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-podatkowej

laptop

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem dokumentacji kadrowo-podatkowej. Do naszych obowiązków należy m.in. przygotowywanie umów dla nowozatrudnionych pracowników, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, list płac, kart wynagrodzeń i zasiłków. Opracowujemy także raporty dla pracowników i płatników oraz roczne zestawienia. Podsumowując, w tej materii sporządzamy wszystkie dokumenty wymagane przez ZUS oraz aktualizujemy dane i wyrejestrowujemy pracowników, z którymi firma rozwiązała współpracę.

Dlaczego warto korzystać z outsourcingu kadrowego?

Kompleksowa obsługa kadr z pomocą zewnętrznej firmy niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim w ten sposób przedsiębiorcy mogą sporo zaoszczędzić. Właściciele firm nie muszą bowiem we własnym zakresie tworzyć i wyposażać dodatkowych miejsc pracy. Co więcej, taka współpraca eliminuje również konieczność nadzorowania postępów prac podległego zespołu. Nasze biuro rachunkowe przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za realizację wszystkich działań związanych z obsługą kadrowo-podatkową. Przedsiębiorcy nie muszą więc we własnym zakresie nadzorować obowiązujących terminów oraz obawiać się, iż jakiekolwiek formalności nie zostaną dopełnione.