Doradztwo podatkowo-finansowe

skoroszyt i kalkulator

W ramach naszej działalności oferujemy firmom możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa podatkowo-finansowego. Mamy bowiem świadomość, iż prowadzenie działalności nierzadko wiąże się z podejmowaniem trudnych decyzji. Często jednak wykraczają one poza podstawowe kompetencje księgowego, który nie może wówczas służyć merytorycznym wsparciem. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zapewniamy więc dostęp do aktualnych informacji, których nie trzeba śledzić we własnym zakresie. Na tej podstawie jesteśmy w stanie w przyszłości służyć pomocą podczas podejmowania kluczowych decyzji biznesowych oraz w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów i wątpliwości natury podatkowej i finansowej.

Co wchodzi w kompetencje doradcy podatkowego?

W ramach doradztwa podatkowo-finansowego podejmujemy szereg różnorodnych czynności. Przede wszystkim wykonujemy audyty, dzięki którym pozyskujemy przydatne dla właścicieli firm informacje, niezbędne do podejmowania dalszych biznesowych kroków. Zapewniamy doradztwo w zakresie interpretacji aktów prawnych, optymalizacji obciążeń finansowych oraz w procesie fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W razie potrzeby przygotowujemy także różnego rodzaju opinie i zaświadczenia oraz reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi w trakcie przeprowadzanych kontroli skarbowych.