Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT

ołówek leżący na dokumentach

Zajmujemy się prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT. Tworzymy wówczas kompletne zestawienia wszystkich operacji gospodarczych, jakie odnotowano w firmie w konkretnym okresie. Bazujemy więc na informacjach pozyskanych od naszych klientów. Wszelkie faktury, rachunki i inne dokumenty można przekazywać drogą mailową, za pośrednictwem specjalnego oprogramowania lub osobiście. Warto podkreślić w tym miejscu, iż taka forma prowadzenia księgowości dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność na zasadach ogólnych lub w oparciu o podatek liniowy. Jeśli jednak przychód firmy w danym okresie rozliczeniowym przekroczy próg 2 000 000 euro, w następnym roku firma będzie musiała prowadzić księgi handlowe.

Jak należy prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Odpowiednio prowadzona księga przychodów i rozchodów pozwala uzyskać ogólny obraz sytuacji w firmie, podsumowujący poniesione straty i osiągnięte zyski. Dlatego tak ważne jest, aby dokumentacja była prowadzona w sposób przejrzysty i zrozumiały, zwłaszcza dla osoby, która nie ma odpowiednich kompetencji w zakresie księgowości. Wygenerowane przychody i poniesione wydatki układamy więc we właściwej kolejności, wg daty powstania, a każdy dokument otrzymuje wówczas swój indywidualny numer, ułatwiający znalezienie konkretnych faktur w przyszłości. Wszelkie zmiany i poprawki nanosić można wyłącznie do 20 dnia miesiąca.