Rozliczenia z ZUS oraz pełna dokumentacja w tym zakresie

paznokcie pomalowane na czerwono

Nasze biuro przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za rozliczenia z ZUS-em. Przeliczamy wówczas wszystkie składki oraz przygotowujemy niezbędną dokumentację, którą następnie przesyłamy do odpowiednich instytucji. Ze swojej strony zapewniamy, iż dochowujemy wszystkich terminów oraz uwzględniamy aktualnie obowiązującą podstawę wymiaru składek, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Swoją ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych, indywidualnie prowadzących działalność, jak i przedsiębiorców zatrudniających pracowników, na których ciąży obowiązek ubezpieczenia podległego zespołu.

W jakim terminie należy rozliczyć się z ZUS-em?

Ostateczny termin rozliczania przedsiębiorstwa z ZUS-em jest uzależniony od tego, czy w danej firmie są zatrudnieni pracownicy. Jeśli właściciel firmy prowadzi swoją działalność w pojedynkę i nie zatrudnia żadnych osób trzecich, wyliczone składki musi opłacić w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Dla przykładu, składki za styczeń należy uiścić najpóźniej 10 lutego. Czas ten jest nieco dłuższy w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Termin zapłaty wydłuża się bowiem o 5 dni. W takiej sytuacji właściciel firmy składki za styczeń musi opłacić najpóźniej 15 lutego.